dane adresowe

GASTEL Prefabrykacja S.A.
 

ul. Dworcowa 30A

83-440 KARSIN

Tel. +48 58 680 05 25


 fax. +48 58 680 05 26

 mail: biuro@gastel.pl

 

NIP 591-169-38-90, REGON 221795310

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000441812

kapitał zakładowy 12.566.000  PLN w pełni opłacony

Zarząd               
 
Jacek Drażniuk – Prezes Zarządu 
 
Sekretariat:
 
 +48 680 05 25
 
 +48 680 05 26
 
  biuro@gastel.pl