elementy ustojowe

Uzupełnieniem oferty dla żerdzi jest gama elementów ustojowych – belki typu B60, B80, B90, B100, B150, płyty ustojowe U85 i U130,  płyty PS o szerokościach 120, 160 i 200 cm, a także płyty stopowe 0,3mx0,3m  oraz denne. Do każdego rodzaju fundamentu mogą być dołączane  odpowiednie zestawy obejm do przytwierdzania ustojów do trzonu słu­pa. Prefabrykaty betonowe przeznaczone są do wykonania posadowień dla stanowisk słupowych i stacji transformatorowych w sieciach napowietrznych SN i nN. Elementy betonowe ustojów i fundamentów prefabrykowanych wykonano z betonu klasy B 25.

 

 

Linki:

 

Energetyka:  Anna Dudzińska  mobile +48 502 199 041 mail: anna.dudzinska@gastel.pl