energetyka

Firma GASTEL PREFABRYKACJA S.A. w swojej ofercie dla energetyki posiada takie produkty jak:

-  energetyczne żerdzie wirowane o długości 9 -18 m i sile użytkowej do 35 kN,

-  jednotorowe słupy przelotowe i mocne dla linii energetycznych 110 kV, z trzonem ze strunobetonu wirowanego, jedno i wieloelementowe,

- słupy typu ŻN – tradycyjne słupy żelbetowe wykorzystywane do budowy sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia,

- prefabrykowane elementy ustojowe – przeznaczone do wykonania posadowień słupów,

-strunobetonowe obudowy kontenerów i stacji transformatorowych .

 

Kontakt:

Anna Dudzińska  mobile: +48 502 199 041 mail: anna.dudzinska@gastel.pl