historia

Gastel Prefabrykacja Spółka Akcyjna została założona 28.11.2012 r. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu tj. kod PKD 2007: 23.6 (w szczególności 23.61.Z.). Gastel Prefabrykacja S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Herkules (całość akcji Spółki posiada Herkules Spółka Akcyjna). HERKULES S.A. jako spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych gwarantuje najwyższe biznesowe standardy współpracy.

Firma HERKULES jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Od lat Spółka jest partnerem operatorów telefonii komórkowej w zakresie realizacji obiektów telekomunikacyjnych "pod klucz". Zamiar poszerzenia oferty o nowatorski produkt w tym segmencie rynku, był dla Grupy inspiracją do uruchomienia w Zakładzie Prefabrykacji Betonu w Karsinie produkcji masztów strunobetonowych wykorzystywanych między innymi, jako elementy stacji bazowych telefonii komórkowej, konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych oraz pylonów reklamowych.

 

W 2012 roku Herkules poinformował o wydzieleniu z Grupy spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A.. Do nowej spółki aportem został wówczas wniesiony Zakład Prefabrykacji Betonu Karsin i zaawansowane know-how związane ze wspomnianym zakładem.