O firmie

Podstawowym przedmiotem działalności firmy GASTEL PREFABRYKACJA S.A. jest produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Nasza działalność obejmuje:

 

 • produkcję wież strunobetonowych wysokich, żerdzi energetycznych wirowanych oraz prefabrykatów żelbetowych (obudowy transformatorowe, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, płyty i belki ustojowe),
 • świadczenie usług na rzecz firm telekomunikacyjnych i energetycznych,
 • produkcję żelbetowych kontenerów telekomunikacyjnych, energetycznych, socjalnych i biurowych,
 • wykonawstwo prac montażowych wysokościowych przy użyciu technik alpinistycznych.

 

Prefabrykacja wyrobów betonowych odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Karsinie. Działająca w fabryce linia technologiczna do produkcji wież, słupów, pylonów o wysokościach do 60m została uruchomiona w 2002 r. Spółka jest PIONIEREM W TYM ZAKRESIE NA KRAJOWYM RYNKU.

Wykorzystując posiadane moce produkcyjne i odpowiednie zaplecze techniczne nasza firma podejmuje się realizacji wielu projektów budowlanych i technicznych. Odbiorcami wyrobów i usług spółki są m.in. wiodące firmy infrastrukturalne takie jak :

 

 • PTK Centertel Sp. z o.o.
 • Polkomtel SA
 • Telekomunikacja Polska SA
 • Energa - Operator SA
 • Tauron Dystrybucja SA
 • EmiTel Sp. z o.o.
 • Torpol SA
 • Centrostal Handel Sp. z o.o.
 • Netia SA
 • Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
 • ZEP-Handel Sp. z o.o.
 • ZET Energohandel Sp. z o.o.
 • British Petroleum
 • Herkules SA

Głównymi odbiorcami są zatem firmy działające przede wszystkim w branży energetycznej, telekomunikacyjnej i reklamowej.

GASTEL PREFABRYKACJA S.A. JEST W POLSCE WIODĄCYM PRODUCENTEM MASZTÓW STRUNOBETONOWYCH WIROWANYCH O WYSOKOŚCI DO 60 METRÓW.

Ponadto produkty firmy stanowią konstrukcje nośne systemów radiowych w projektach internetowych, systemie łączności kolejowej GSM-R oraz jako element infrastruktury obiektów radiokomunikacyjnych na lotniskach.

 

Linia technologiczna i obecnie oferowane produkty zostały opracowane w toku prac B+R i wdrożone we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej. Maszty te mogą być przeznaczone do instalacji systemów antenowych telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS, systemów łączności bezprzewodowej np. GSM-R, linii energetycznych wysokiego napięcia, wielkogabarytowych reklam oraz jako maszty oświetlenia obiektów np. sportowych.

 

Do produkcji firma stosuje NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĘ ZAGĘSZCZANIA BETONU METODĄ WIROWANIA.

 

Spółka Gastel Prefabrykacja POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001:2008, Certyfikat Systemu Sterowania Produkcją nr 1020-CPR-070046220 wydany przez jednostkę notyfikowaną TZUS z siedzibą w Pradze oraz Orzeczenie Techniczne ITB nr DB-522/P/03 w sprawie dopuszczenia do stosowania na terenie Polski wież strunobetonowych.

 

Posiadane certyfikaty, konieczność utrzymania dobrej jakości produktów oraz rozwoju stosowanych technologii i produktów powoduje podejmowanie licznych prac badawczo-rozwojowych. W zakładzie funkcjonuje Laboratorium Badawcze (Dział B+R), w którym prowadzone są prace nad nowymi prototypami produktów i nowymi materiałami konstrukcyjnymi na bazie betonu.