stacje transformatorowe

GASTEL PREFABRYKACJA SA jest producentem nowoczesnych stacji transformatorowych spełniających wymagania  normy PN-EN 62271-202:2007. Stacje kontenerowe MST posiadają atesty (ATEST 805 dla MST1Z oraz ATEST 810 dla MST1 i 2) wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie. 


Produkujemy stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną dostosowane do potrzeb klienta.

 

Stacje transformatorowe typ MST- Parametry techniczne

 

Napięcie znamionowe SN

20 (36) kV

Napięcie znamionowe nn

0,4 (0,62) kV

Ilość pól średniego napięcia

do 5

Ilość pól niskiego napięcia

do 15

Moc transformatora

do 1000 (dla MST-W 2500) kVA

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Wyprowadzenie liniowe SN i nn

kablowe

Stopień ochrony

IP 43

Budynek stacji przystosowany do pracy do

1000 m n.p.m.

 

 

Możemy wykonać obudowy o innych wymiarach dostosowanych do potrzeb zamawiającego.
Dokumentacja stacji transformatorowej
Dla potrzeb projektu budowlanego dokumentacja techniczna dostarczana jest w formie elektronicznej.
Po dostarczeniu schematu zasilania uzgodnionego z właściwym Zakładem Dystrybucyjnym adaptujemy typowy projekt stacji MST i przekazujemy odbiorcy. Współpracujemy z projektantami udostępniając materiały do projektowania adoptowanych stacji MST. 

Gwarancja
Na stację transformatorową udzielana jest standardowo 24 miesięczna gwarancja. Dostarczane stacje produkowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego. Pod komorą transformatorową przeznaczoną do instalowania transformatora olejowego znajduje się szczelna misa olejowa mogąca pomieścić 100% oleju znajdującego się w transformatorze.
Produkcja stacji przebiega pod kontrolą systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

Kontakt:

 

Energetyka:   Sławomir Loesch  mobile: +48 502 199 044 mail:  slawomir.loesch@gastel.pl