zarząd

ZARZĄD:
Jacek Drażniuk – Prezes ZarząduRADA NADZORCZA:
Tomasz Kwieciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Żółcik – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Oleński - Członek Rady Nadzorczej

Prokurent:
Łukasz Soboń
 
Jacek Drażniuk
prezez zarządu