żerdzie wirowane E

Strunobetonowe żerdzie wirowane E

 

Asortyment produkowanych żerdzi wirowanych przez firmę  GASTEL PREFABRYKACJA S.A. jest bardzo szeroki. Są to wyroby o wysokości od 9 do 18 m co 1,5m oraz nośności od 2,5 kN do 35 kN. Średnice wierzchołkowe żerdzi od 173 mm do 527 mm w za­leżności od siły wierzchołkowej, długości i rodzaju wykonania. Wszystkie żerdzie wirowane mają tą samą zbieżność  wynoszącą 15mm na 1m. Strunobetonowe żerdzie energetyczne typu E produkowane są z betonu klasy C40/50. Jako najważniejsze parametry techniczne należy wymienić: mrozoodporność, projektowany okres użytkowania 50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XF1 wg normy PN-EN 206-1:2003. Wymiary poszczególnych produktów i ich cechy wy­trzymałościowe są dostępne w katalogach.

 

Znajdują uznanie i powszechne zastosowanie w budowie napowietrznych sieci energetycznych i słupowych stacji transformatorowych,

 

 

Żerdzie energetyczne wirowane wykonywane są zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską

EN-12843:2004 Prefabrykaty betonowe.

ZALETY:

 

  • są bardzo trwałe,
  • nie wymagają konserwacji,
  • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
  • pozwalają ograniczyć wielkość terenu zajętego pod linie poprzez zastąpienie przestrzennych konstrukcji pojedynczym słupem,
  • mogą być wykorzystywane jako podpory i słupy nośne,
  • szereg innych zastosowań jako maszty reklamowe, odgromowe, antenowe
  • dodatkowo są uzbrojone w uziemienie wewnętrzne z wyprowadzonymi tulejami do połączeń konstrukcji słupa.

 

 

Na te wyroby uzyskano Certyfikat Zakłado­wej Kontroli Produkcji  na zgodność z normą EN 12843:2004 Prefabrykowane maszty i słupy Nr 1020-CPR-070046220. Dokument  wydany został przez jednostkę certyfikującą TZUS Technical and Test Institute for Construction Prague.

 

Żerdzie typu E obecnie są produkowane zgodnie z wyżej cytowaną normą i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności i oznaczane znakiem CE.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

  • najwyższą jakość,
  • krótkie terminy,
  • dostawę na plac budowy.

 

 

 

Linki:

 

 

Energetyka:   Anna Dudzińska  mobile: +48 502 199 041  mail: anna.dudzinska@gastel.pl